ใหญ่คับฟ้า แหกด่านกร่างอ้างเป็น ข้าราชการระดับสูง เบ่งใส่นายตำรวจ